OSiR  Jedlińsk  Bierwiecka Wola  Lisów  Nowe Zawady  Ludwików  Mokrosęk  Piastów

Aktualności

O nas

Kalendarz imprez

Zajęcia stałe

Byli u nas

Osiągnięcia

Projekty

Galeria

Kontakt

Stowarzyszenie

Klauzula-RODO


 

tel/fax. 48 32 13 052
NIP: 796 28 13 922
Regon: 141208576


 

 

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlisk Realizuje projekt "TEATR.HISTORIA-WIEM.TWORZ"

Wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Priorytet IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach Dziaanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" Projekt realizowany: 01.03.2011 r. - 31.08.2011 r.

 

Cel projektu:

Gwnym celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji mieszkacw gminy Jedlisk oraz umoliwienie im dostpu do edukacji i kultury.

Projekt skierowany jest do: 35 dziewczynek i 10 chopcw z terenu Gminy Jedlisk w wieku od 11 do 14 lat.

Oferowane formy wsparcia:
warsztaty teatralne 25 godzin
warsztaty historyczne 25 godzin
warsztaty z pedagogiem 2 godziny
spotkanie z aktorem
trzy wyjazdy do teatru w tym jeden wyjazd do teatru lalek
wyjazdy edukacyjne do Gniezna, Krakowa, Warszawy

Ponadto:
- w ramach projektu uczestnicy wezm udzia w konkursie na wykonanie wasnego drzewa genealogicznego i herbu. Dla najlepszych prac przewidziane s nagrody
- w ramach projektu uczestnicy przygotuj inscenizacj, ktr nastpnie zaprezentuj na podsumowaniu projektu
- kady z uczestnikw projektu otrzyma materiay biurowe oraz ksik do Historii
- poczstunek na warsztatach
- pyt CD z nagraniem z projektu

Szczegowe informacje dotyczce realizacji projektu mona uzyska w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlisku ul. Krtka 1, 26-660 Jedlisk, tel. (48) 32 13 052: e-mail: jedlinskgckikf@vp.pl

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem Projektu " TEATR -HISTORIA . WIEM -TWORZ” moe by osoba, ktra jest:

1. Zameldowana i mieszka na terenie gminy Jedlisk.

2. W wieku od 11 do 14 lat

3. Z wasnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem nowych umiejtnoci.

4. Ma potrzeb podniesienia poziomu wiedzy.

5. Wypeni ankiet oraz formularz zgoszeniowy podpisany przez uczestnika i opiekuna prawnego ( pierwszy etap rekrutacji) na podstawie analizy wynikw ankiety uczestnicy bd kwalifikowani do projektu.

6. Podpisz wraz z opiekunem prawnym deklaracje uczestnictwa- umow z wymaganymi owiadczeniami (drugi etap rekrutacji) oraz spenia jednoczenie wszystkie wymienione powyej warunki:

 

ZAJCIA

- prowadzone bd przez nauczyciela historii, oraz instruktora ds. teatru

- odbywa si bd w budynku GCKiKF ul. Krtka1 w pitki i soboty

 

Rekrutacja rozpoczyna si 28 marca br. i trwa do 06 kwietnia br. lub do wyczerpania miejsc. O zakwalifikowaniu si osb do projektu decyduje wynik ankiety (ankieta dostpna w biurze projektu)


Formularze do pobrania (.pdf):
- regulamin
- formularz zgoszeniowy

- deklaracja uczestnictwa i owiadczenie

Ogoszenia (.pdf):
- zapytanie ofertowe (plakaty)

- zapytanie ofertowe (nauczyciel historii)

- zapytanie ofertowe (instruktor teatralny)

- zapytanie ofertowe (rzutnik)

- zapytanie ofertowe (ksiki)

- zapytanie ofertowe (autokar)

- zapytanie ofertowe (wyjazd-Gniezno)

- zapytanie ofertowe (wyjazd edukacyjny)

- zapytanie ofertowe (wyjazd - Krakw)

- zapytanie ofertowe (wyjazd - Warszawa)


*Pobierz darmow przegldark plikw PDF

 

Projekt „Teatr-Historia. Wiem-Tworz” Wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Priorytet IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach Dziaanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" Projekt realizowany: 01.03.2011 r. - 31.08.2011 r.
 

dodano: 21.03.2011

XII Turniej Sołectw 2017


 


 

Pobierz kalendarium imprez