OSiR  Jedlińsk  Bierwiecka Wola  Lisów  Nowe Zawady  Ludwików  Mokrosęk  Piastów

Aktualności

O nas

Kalendarz imprez

Zajęcia stałe

Byli u nas

Osiągnięcia

Projekty

Galeria

Kontakt

Stowarzyszenie


 

tel/fax. 48 32 13 052
NIP: 796 28 13 922
Regon: 141208576


 

 

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsk Realizuje projekt "TEATR.HISTORIA-WIEM.TWORZĘ"

Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" Projekt realizowany: 01.03.2011 r. - 31.08.2011 r.

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji mieszkańców gminy Jedlińsk oraz umożliwienie im dostępu do edukacji i kultury.

Projekt skierowany jest do: 35 dziewczynek i 10 chłopców z terenu Gminy Jedlińsk w wieku od 11 do 14 lat.

Oferowane formy wsparcia:
warsztaty teatralne 25 godzin
warsztaty historyczne 25 godzin
warsztaty z pedagogiem 2 godziny
spotkanie z aktorem
trzy wyjazdy do teatru w tym jeden wyjazd do teatru lalek
wyjazdy edukacyjne do Gniezna, Krakowa, Warszawy

Ponadto:
- w ramach projektu uczestnicy wezmą udział w konkursie na wykonanie własnego drzewa genealogicznego i herbu. Dla najlepszych prac przewidziane są nagrody
- w ramach projektu uczestnicy przygotują inscenizację, którą następnie zaprezentują na podsumowaniu projektu
- każdy z uczestników projektu otrzyma materiały biurowe oraz książkę do Historii
- poczęstunek na warsztatach
- płytę CD z nagraniem z projektu

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu można uzyskać w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku ul. Krótka 1, 26-660 Jedlińsk, tel. (48) 32 13 052: e-mail: jedlinskgckikf@vp.pl

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem Projektu " TEATR -HISTORIA . WIEM -TWORZĘ” może być osoba, która jest:

1. Zameldowana i mieszka na terenie gminy Jedlińsk.

2. W wieku od 11 do 14 lat

3. Z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem nowych umiejętności.

4. Ma potrzebę podniesienia poziomu wiedzy.

5. Wypełni ankietę oraz formularz zgłoszeniowy podpisany przez uczestnika i opiekuna prawnego ( pierwszy etap rekrutacji) na podstawie analizy wyników ankiety uczestnicy będą kwalifikowani do projektu.

6. Podpiszą wraz z opiekunem prawnym deklaracje uczestnictwa- umowę z wymaganymi oświadczeniami (drugi etap rekrutacji) oraz spełnia jednocześnie wszystkie wymienione powyżej warunki:

 

ZAJĘCIA

- prowadzone będą przez nauczyciela historii, oraz instruktora ds. teatru

- odbywać się będą w budynku GCKiKF ul. Krótka1 w piątki i soboty

 

Rekrutacja rozpoczyna się 28 marca br. i trwa do 06 kwietnia br. lub do wyczerpania miejsc. O zakwalifikowaniu się osób do projektu decyduje wynik ankiety (ankieta dostępna w biurze projektu)


Formularze do pobrania (.pdf):
- regulamin
- formularz zgłoszeniowy

- deklaracja uczestnictwa i oświadczenie

Ogłoszenia (.pdf):
- zapytanie ofertowe (plakaty)

- zapytanie ofertowe (nauczyciel historii)

- zapytanie ofertowe (instruktor teatralny)

- zapytanie ofertowe (rzutnik)

- zapytanie ofertowe (książki)

- zapytanie ofertowe (autokar)

- zapytanie ofertowe (wyjazd-Gniezno)

- zapytanie ofertowe (wyjazd edukacyjny)

- zapytanie ofertowe (wyjazd - Kraków)

- zapytanie ofertowe (wyjazd - Warszawa)


*Pobierz darmową przeglądarkę plików PDF

 

Projekt „Teatr-Historia. Wiem-Tworzę” Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" Projekt realizowany: 01.03.2011 r. - 31.08.2011 r.
 

dodano: 21.03.2011

XII Turniej Sołectw 2017


 


 

Pobierz kalendarium imprez