OSiR  Jedlińsk  Bierwiecka Wola  Lisów  Nowe Zawady  Ludwików  Mokrosęk  Piastów

Aktualności

O nas

Kalendarz imprez

Zajęcia stałe

Byli u nas

Osiągnięcia

Projekty

Galeria

Kontakt

Stowarzyszenie

Klauzula-RODO


 

tel/fax. 48 32 13 052
NIP: 796 28 13 922
Regon: 141208576 

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlisku zaprasza mieszkacw gminy Jedlisk do wzicia udziau w projekcie ,,TANIEC ZBLI LUDZI" wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Projekt skierowany jest do 30 dorosych mieszkacw gminy Jedlisk w tym 20 kobiet i 10 mczyzn. Projekt obejmuje 49 godzin nieodpatnych warsztatw tanecznych, prowadzonych przez instruktorw taca Przedmiotem warsztatw bd nastpujce tace: oberek, walc angielski, tango, chc-cha oraz taniec gralski. Kady z uczestnikw otrzyma koszulk oraz zawiadczenie o ukoczeniu zaj. Udzia w warsztatach pozwoli uczestnikom m.in. na: rozwj osobisty, nabycie umiejtnoci pracy w zespole, poprawienie umiejtnoci interpersonalnych, podniesienie poziomu samooceny, wzrost poczucia odpowiedzialnoci za wykonywane zadania, planowanie wasnego rozwoju (wyznaczanie celw, analiza silnych i sabych stron). Oprcz nabycia umiejtnoci tanecznych zapewniamy take: - mi atmosfer, - edukacj kulturaln, - poczstunek na zajciach, - wspania imprez wieczc realizacj projektu, podczas ktrej uczestnicy projektu zaprezentuj swoje umiejtnoci taneczne

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem Projektu " TANIEC ZBLIA LUDZI” moe by osoba, ktra wypeni formularz zgoszeniowy ( pierwszy etap rekrutacji) oraz wypeni i podpisze deklaracj uczestnictwa- umow wraz z wymaganymi owiadczeniami (drugi etap rekrutacji) oraz spenia jednoczenie wszystkie wymienione poniej warunki:

1. Zamieszkuje na terenie woj. mazowieckiego.

2. Jest zameldowana i jest mieszkacem gminy Jedlisk.

3. Jest osoba penoletni

4. Z wasnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem nowych umiejtnoci.

5. Ma potrzeb integracji spoecznej.

6. Jest osob : nieaktywn zawodowo, w tym osob uczc si lub ksztacc, rolnikiem, osob samozatrudnion zatrudnion w mikro, maych, rednich i duych przedsibiorstwach w administracji publicznej, zatrudnion w organizacjach pozarzdowych, w tym pracownicy w szczeglnie niekorzystnej sytuacji

7. Nie byli uczestnikiem projektu ,,czmy si w tacu”

 

ZAJCIA

Zajcia odbywa si bd w Publicznej Szkole Podstawowej im. T. Kociuszki w Jedlisku w godzinach popoudniowych, termin spotka zostanie ustalony po wyonieniu szkoy taca

 

DECYDUJE KOLEJNO ZGOSZE

I ETAP REKRUTACJI TRWA OD 18 .02.2011 PRZEZ 7 DNI LUB DO WYCZERPANIA MIEJSC

 

Organizator zastrzega sobie jednak prawo wyonienia uczestnikw projektu spord zgoszonych kandydatw wg nastpujcych wskanikw: 8 osb nieaktywnych zawodowo, 20 zatrudnionych w rd ktrych bdzie 20 kobiet i10 mczyzn .W przypadku rezygnacji lub niedopenienia wymogw formalnych przez osoby zakwalifikowane, na ich miejsce zakwalifikowane zostan osoby z listy rezerwowej.

 

Pytania w sprawie rekrutacji i informacji nt. projektu prosimy kierowa do biura projektu, ktrym jest siedziba Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlisku ul. Krtka 1, 26-660 Jedlisk, numer telefonu (48/ 32 13 052) lub e-mail: jedlinskgckikf@vp.pl

 

Dokumenty: • Formularz zgoszeniowy • Deklaracja uczestnictwa - umowa , owiadczenia • Regulamin

Formularze do pobrania (.pdf):
- regulamin
- formularz zgoszeniowy
- Deklaracja uczestnictwa - umowa , owiadczenia
Ogoszenia (.pdf):

- zapytanie ofertowe (posiek)

- zapytanie ofertowe (wyjazd)

- zapytanie ofertowe (plakaty)

- zapytanie ofertowe (koszulki)

- zapytanie ofertowe (szkoy)

- zapytanie ofertowe (laptop)

- zapytanie ofertowe (instruktor taca grlaskiego)

- zapytanie ofertowe (wyjazd szkoleniowy w gry)

- zapytanie ofertowe (wynajcie sali szkoleniowej)
- zapytanie ofertowe (wynajcie autokaru)
- zapytanie ofertowe (wystp formacji tanecznej)

*Pobierz darmow przegldark plikw PDF

 

Projekt „TANIEC ZBLIA LUDZI ” wspfinansowany
z Europejskiego Funduszu Spoecznego
W ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji spoecznej
Dziaanie 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji"
 

dodano: 18.02.2011

XII Turniej Sołectw 2017


 


 

Pobierz kalendarium imprez