OSiR  Jedlińsk  Bierwiecka Wola  Lisów  Nowe Zawady  Ludwików  Mokrosęk  Piastów

Aktualności

O nas

Kalendarz imprez

Zajęcia stałe

Byli u nas

Osiągnięcia

Projekty

Galeria

Kontakt

Stowarzyszenie


 

tel/fax. 48 32 13 052
NIP: 796 28 13 922
Regon: 141208576 

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku zaprasza mieszkańców gminy Jedlińsk do wzięcia udziału w projekcie ,,TANIEC ZBLIŻ LUDZI" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 30 dorosłych mieszkańców gminy Jedlińsk w tym 20 kobiet i 10 mężczyzn. Projekt obejmuje 49 godzin nieodpłatnych warsztatów tanecznych, prowadzonych przez instruktorów tańca Przedmiotem warsztatów będą następujące tańce: oberek, walc angielski, tango, chc-cha oraz taniec góralski. Każdy z uczestników otrzyma koszulkę oraz zaświadczenie o ukończeniu zajęć. Udział w warsztatach pozwoli uczestnikom m.in. na: rozwój osobisty, nabycie umiejętności pracy w zespole, poprawienie umiejętności interpersonalnych, podniesienie poziomu samooceny, wzrost poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania, planowanie własnego rozwoju (wyznaczanie celów, analiza silnych i słabych stron). Oprócz nabycia umiejętności tanecznych zapewniamy także: - miłą atmosferę, - edukację kulturalną, - poczęstunek na zajęciach, - wspaniałą imprezę wieńczącą realizację projektu, podczas której uczestnicy projektu zaprezentują swoje umiejętności taneczne

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem Projektu " TANIEC ZBLIŻA LUDZI” może być osoba, która wypełni formularz zgłoszeniowy ( pierwszy etap rekrutacji) oraz wypełni i podpisze deklarację uczestnictwa- umowę wraz z wymaganymi oświadczeniami (drugi etap rekrutacji) oraz spełnia jednocześnie wszystkie wymienione poniżej warunki:

1. Zamieszkuje na terenie woj. mazowieckiego.

2. Jest zameldowana i jest mieszkańcem gminy Jedlińsk.

3. Jest osoba pełnoletnią

4. Z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem nowych umiejętności.

5. Ma potrzebę integracji społecznej.

6. Jest osobą : nieaktywną zawodowo, w tym osobą uczącą się lub kształcącą, rolnikiem, osobą samozatrudnioną zatrudnioną w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach w administracji publicznej, zatrudnioną w organizacjach pozarządowych, w tym pracownicy w szczególnie niekorzystnej sytuacji

7. Nie byli uczestnikiem projektu ,,Łączmy się w tańcu”

 

ZAJĘCIA

Zajęcia odbywać się będą w Publicznej Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Jedlińsku w godzinach popołudniowych, termin spotkań zostanie ustalony po wyłonieniu szkoły tańca

 

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

I ETAP REKRUTACJI TRWA OD 18 .02.2011 PRZEZ 7 DNI LUB DO WYCZERPANIA MIEJSC

 

Organizator zastrzega sobie jednak prawo wyłonienia uczestników projektu spośród zgłoszonych kandydatów wg następujących wskaźników: 8 osób nieaktywnych zawodowo, 20 zatrudnionych w śród których będzie 20 kobiet i10 mężczyzn .W przypadku rezygnacji lub niedopełnienia wymogów formalnych przez osoby zakwalifikowane, na ich miejsce zakwalifikowane zostaną osoby z listy rezerwowej.

 

Pytania w sprawie rekrutacji i informacji nt. projektu prosimy kierować do biura projektu, którym jest siedziba Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku ul. Krótka 1, 26-660 Jedlińsk, numer telefonu (48/ 32 13 052) lub e-mail: jedlinskgckikf@vp.pl

 

Dokumenty: • Formularz zgłoszeniowy • Deklaracja uczestnictwa - umowa , oświadczenia • Regulamin

Formularze do pobrania (.pdf):
- regulamin
- formularz zgłoszeniowy
- Deklaracja uczestnictwa - umowa , oświadczenia
Ogłoszenia (.pdf):

- zapytanie ofertowe (posiłek)

- zapytanie ofertowe (wyjazd)

- zapytanie ofertowe (plakaty)

- zapytanie ofertowe (koszulki)

- zapytanie ofertowe (szkoły)

- zapytanie ofertowe (laptop)

- zapytanie ofertowe (instruktor tańca górlaskiego)

- zapytanie ofertowe (wyjazd szkoleniowy w góry)

- zapytanie ofertowe (wynajęcie sali szkoleniowej)
- zapytanie ofertowe (wynajęcie autokaru)
- zapytanie ofertowe (występ formacji tanecznej)

*Pobierz darmową przeglądarkę plików PDF

 

Projekt „TANIEC ZBLIŻA LUDZI ” współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji"
 

dodano: 18.02.2011

XII Turniej Sołectw 2017


 


 

Pobierz kalendarium imprez