OSiR  Jedlińsk  Bierwiecka Wola  Lisów  Nowe Zawady  Ludwików  Mokrosęk  Piastów

Aktualności

O nas

Kalendarz imprez

Zajęcia stałe

Byli u nas

Osiągnięcia

Projekty

Galeria

Kontakt

Stowarzyszenie


 

tel/fax. 48 32 13 052
NIP: 796 28 13 922
Regon: 141208576

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne RAK

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne RAK powstało w 2010 roku z inicjatywy grupy aktywnych osób, chcących działać na rzecz środowiska lokalnego. Działalność Stowarzyszenia jest oparta na nieodpłatnej, społecznej pracy jej członków. Stowarzyszenie mogą także wspierać ochotniczo i bez wynagrodzenia osoby nie będące jego członkami (wolontariusze).

Celem Stowarzyszenia jest:
- Działanie na rzecz rozwoju kultury poprzez jej upowszechnianie oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych,
- Działanie na rzecz promocji kultury oraz promocji dorobku kulturalnego,
- Aktywizacja środowisk twórców kultury,
- Aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie rozwoju oraz popularyzacji kultury,
- Popularyzowanie wiedzy z dziedziny kultury,
- Działanie na rzecz demokratyzacji życia społecznego i zwiększenia aktywności obywatelskiej,
- Animowanie, wspieranie i integrowanie aktywności lokalnej małych grup społecznych,
- Popieranie i popularyzowanie inicjatyw samorządowych na rzecz rozwoju regionalnego,
- Zwiększanie narodowego zasobu dziedzictwa kulturowego,
- Wykorzystywanie środków komunikacji medialnej w oddziaływaniu na aktywność kulturalną społeczeństwa

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie spotkań, prelekcji, seminariów oraz warsztatów,
2. Współorganizowanie wystaw, koncertów, konkursów, festynów oraz innych imprez lub występów artystycznych,
3. Organizowanie wyjazdów, plenerów
4. Współorganizowanie przedstawień oraz happeningów,
5. Organizowanie pokazów filmowych,
6. Wspieranie finansowe lub rzeczowe, grup artystycznych,  
7. Organizowanie imprez sportowo  - rekreacyjnych,
8. Prowadzenie działalności wydawniczej,
9. Współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
10. Wspieranie działań zmierzających do rozwoju regionu.

XII Turniej Sołectw 2017


 


 

Pobierz kalendarium imprez