OSiR  Jedlińsk  Bierwiecka Wola  Lisów  Nowe Zawady  Ludwików  Mokrosęk  Piastów

Aktualności

O nas

Kalendarz imprez

Zajęcia stałe

Byli u nas

Osiągnięcia

Projekty

Galeria

Kontakt

Stowarzyszenie


 

tel/fax. 48 32 13 052
NIP: 796 28 13 922
Regon: 141208576

Projekt "Razem Aktywnie i Kreatywnie w Wakacje"

Grupa Inicjatywna wraz ze Stowarzyszeniem Spoeczno-Kulturalnym RAK bya realizatorem projektu Razem Aktywnie i Kreatywnie w Wakacje, ktry by skierowany do wszystkich mieszkacw gminy Jedlisk. Udzia w projekcie wziy dzieci, modzie , osoby dorose, seniorzy. Dziaania projektowe zaplanowane zostay na okres wakacji, aby zapewni moliwo aktywnego spdzania czasu wolnego szczeglnie modszym osobom. Celem projektu bya aktywizacja spoeczno-kulturowa rnych grup mieszkacw ze szczeglnym uwzgldnieniem dzieci i modziey. Projekt by realizowany na terenie gminy, na Orodku Sportu i Rekreacji oraz w Muzeum Wsi Radomskiej. Dziaania projektowe miay rnorodny charakter i byy tak zaplanowane aby kady mg znale co dla siebie. Realizowane byy warsztaty artystyczne: decoupage, scrapbooking, Quilling, origami moduowe. Warsztaty skierowane byy do wszystkich osb, ktre pasjonuj si rkodzieem a take do osb, ktre chciayby pozna te techniki. Warsztaty zakoczyy si wystaw prac wykonanych przez uczestnikw, ktra miaa miejsce podczas pikniku integracyjnego.

W ramach projektu rozegrany zosta Turniej Piki Nonej dla dzieci i modziey. Poprzez turniej moliwa bya integracja modego pokolenia, przeciwdziaanie patologiom spoecznym, a take aktywne spdzenie wolnego czasu. Za pomoc podjtych dziaa sportowych mode pokolenie uczyo si zdrowej rywalizacji i mogo rozwin sprawno fizyczn.

Integracji suy take udzia mieszkacw w rajdzie rowerowym do Puszczy Kozienickiej. Tematem gwnym rajdu bya natura i przyroda otaczajca nas. Trasa rajdu przebiegaa przez tereny zielone. W trakcie wyjazdu odbyo si spotkanie z lenikiem, ktry podczas prelekcji uwiadomi ludziom rol przyrody w yciu czowieka. Osoby dorose sprawoway opiek nad dziemi. Rajd zakoczy si na Orodku Sportu i Rekreacji, gdzie uczestnicy otrzymali poczstunek i wzili udzia w konkurencjach rekreacyjnych.

W ramach projektu zaplanowano wyjazd edukacyjny do Muzeum Wsi Radomskiej w celu ukazania uczestnikom ycia i pracy na terenie wiejskim w dawniejszych czasach. Wyjazd ten by doskona okazj do integracji midzypokoleniowej. Bowiem w zwiedzaniu muzeum wziy udzia osoby w rnym wieku.

Wydarzeniem podsumowujcym dziaania projektowe by Integracyjny Piknik Rodzinny, ktrego organizatorami byli wszyscy uczestnicy projektu. Byo to midzypokoleniowe spotkanie na ktre przybya caa spoeczno lokalna. Podczas pikniku dla dzieci i modziey zorganizowane zostay zabawy integracyjne i konkurencje sprawnociowe, ktre byy prowadzone przez wolontariuszy z PG w Jedlisku. Ponadto mia miejsce pokaz straacki wykonany przez OSP w Jedlisku oraz instruktarz z zasad udzielania pierwszej pomocy. W trakcie trwania imprezy publiczno moga wzi udzia w programie interaktywnym wykonanym przez artystw cyrkowych, ktrzy wczali dzieci, a take dorosych w poszczeglne dziaania. Ponadto miay miejsce wystpy muzyczne i wokalne w wykonaniu mieszkacw gminy. Wydarzenie zakoczyo si zabaw taneczn z zespoem muzycznym poczon z konkursem wokalnym.

Zaoeniem realizatorw projektu byo zaangaowanie do dziaania jak najwicej osb, ktre przygotoway dla siebie i innych ciekaw form spdzania czasu wolnego. Zajcia w ramach projektu prowadzone byy nieodpatnie przez Grup Inicjatywn, czonkw Stowarzyszenia Spoeczno-Kulturalnego RAK, mieszkacw gminy Jedlisk w tym wolontariuszy z PG w Jedlisku. Partnerami realizatorw niniejszego projektu byy nastpujce instytucje: Urzd Gminy w Jedlisku, Parafia Rzymsko-Katolicka w Jedlisku, Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlisku, Ochotnicza Stra Poarna w Jedlisku.
 

W muzeum wsi radomskiej   Piknik   Rajd rowerowy 


Turniej piki nonej   Warsztaty origami moduowe   Warsztaty quilling

 

Warsztaty scrapbooking   Warsztaty decoupage

 

Piknik integracyjny w Jedlisku 2 sierpnia 2015

 

Rajd do Puszczy Kozienickiej 24 lipca 2015

XII Turniej Sołectw 2017


 


 

Pobierz kalendarium imprez